danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 16:26:00 Ngày 22/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 40/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 19/11/2012
Trích yếu : Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo