danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:07:11 Ngày 11/07/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 11/2010/TT - BKH
Ngày ban hành : 27/05/2010
Trích yếu : Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
Cơ quan ban hành : Ủy ban Dân tộc Chính phủ