danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 10:18:05 Ngày 17/06/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 11/2010/TT - BKH
Ngày ban hành : 27/05/2010
Trích yếu : Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
Cơ quan ban hành : Ủy ban Dân tộc Chính phủ