danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:31:58 Ngày 19/04/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Nghị định
Ký hiệu : 85/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành : 15/10/2009
Trích yếu : Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Cơ quan ban hành : Chính phủ