danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:10:55 Ngày 23/04/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 55/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 25/12/2012
Trích yếu : Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo