danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:30:11 Ngày 19/02/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 14/2005/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành : 08/09/2005
Trích yếu : BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ