danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:24:25 Ngày 21/10/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 10/2007/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành : 11/05/2007
Trích yếu : Ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước”
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ