danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:32:50 Ngày 19/02/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 14/2005/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành : 08/09/2005
Trích yếu : Quy định xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư
Cơ quan ban hành : Bộ Kế hoạch và Đầu tư