danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:59:54 Ngày 21/10/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 14/2008/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành : 22/12/2008
Trích yếu : Về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ