danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 15:10:01 Ngày 22/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 115/2008/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 27/08/2008
Trích yếu : Ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ