danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:56:52 Ngày 19/04/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 50/2005/QH11
Ngày ban hành : 29/11/2005
Trích yếu : Luật Sở hữu trí tuệ
Cơ quan ban hành : Quốc hội