danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:49:49 Ngày 19/02/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 68/2006/QH11
Ngày ban hành : 29/06/2006
Trích yếu : Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật
Cơ quan ban hành : Quốc hội