danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 20:45:09 Ngày 21/10/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 68/2006/QH11
Ngày ban hành : 29/06/2006
Trích yếu : Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật
Cơ quan ban hành : Quốc hội