danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 11:27:20 Ngày 23/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 1244/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 25/07/2011
Trích yếu : phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ