danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:21:48 Ngày 19/02/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 418/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 11/04/2012
Trích yếu : Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ