danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 09:15:04 Ngày 23/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 55/2010/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 10/09/2010
Trích yếu : Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ