danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:31:52 Ngày 19/04/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Nghị định
Ký hiệu : 52/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành : 03/06/2009
Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Cơ quan ban hành : Chính phủ