danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 20:09:26 Ngày 21/10/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 4096/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 12/11/2013
Trích yếu : Về việc điều chỉnh quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu trong Hướng dẫn quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội