danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:30:54 Ngày 23/05/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Nghị định
Ký hiệu : 65/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành : 01/07/2014
Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Cơ quan ban hành : Chính phủ