danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:49:07 Ngày 12/12/2017 GMT+7
Lĩnh vực : Thi đua - Khen thưởng
Ký hiệu : 54/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 06/01/2015
Trích yếu : Quy định về Tiêu chuẩn, Quy trình xét duyệt Thi đua, Khen thưởng tại ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội