danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:09:57 Ngày 11/07/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 286/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 16/01/2015
Trích yếu : Ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội