danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 20:35:54 Ngày 02/12/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 2995/ĐHQGHN-KHCN
Ngày ban hành : 18/08/2015
Trích yếu : V/v thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2016
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội