danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 17:42:23 Ngày 04/12/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 46/QĐ-HĐCDGSNN
Ngày ban hành : 22/10/2015
Trích yếu : Về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015
Cơ quan ban hành : Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước