danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:02:21 Ngày 27/06/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 4404/ĐHQGHN-KHCN
Ngày ban hành : 24/12/2018
Trích yếu : Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN, đợt 2 năm 2018
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội