danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 22:16:08 Ngày 03/03/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 6330/BNV-CCVC
Ngày ban hành : 28/12/2018
Trích yếu : Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, thực hiện chế độ hợp động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ