danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 17:30:22 Ngày 12/07/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 2078/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 03/07/2019
Trích yếu : V/v ban hành Danh mục các học phần thuộc khối kiến thức chung
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội