danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 22:49:55 Ngày 03/03/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 2078/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 03/07/2019
Trích yếu : V/v ban hành Danh mục các học phần thuộc khối kiến thức chung
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội