danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 10:55:58 Ngày 07/08/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 2810/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 10/09/2019
Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội