danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 13:47:31 Ngày 22/10/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Hướng dẫn
Ký hiệu : 09/BV-KHTH
Ngày ban hành : 03/02/2020
Trích yếu : Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do virus 2019-nCoV
Cơ quan ban hành : Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội