danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 17:54:54 Ngày 21/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Văn phòng
Ký hiệu : 1207/ĐHQGHN-VP
Ngày ban hành : 23/04/2020
Trích yếu : Công văn số 1207/ĐHQGHN-VP ngày 23/4/2020 của ĐHQGHN về việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội