danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 07:35:07 Ngày 02/12/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : Dự thảo
Ngày ban hành : 11/09/2020
Trích yếu : Dự thảo Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội