danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:19:30 Ngày 18/06/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 20/2010/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 16/07/2010
Trích yếu : Thông tư Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục (Số 20/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2010)
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo