danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 16:16:44 Ngày 20/02/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 14/2001/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 12/02/2001
Trích yếu : Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ