danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:00:37 Ngày 22/01/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 1022/QĐ-KHTC
Ngày ban hành : 05/03/2009
Trích yếu : Về việc ban hành “Quy định tạm thời về việc xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế”
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội