danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 21:20:51 Ngày 14/11/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 1022/QĐ-KHTC
Ngày ban hành : 05/03/2009
Trích yếu : Về việc ban hành “Quy định tạm thời về việc xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế”
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội