danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:04:47 Ngày 22/01/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 1657/TB-KHTC
Ngày ban hành : 05/05/2009
Trích yếu : Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai Đề án xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế và đào tạo tài năng, chất lượng cao tại các đơn vị
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội