danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:05:09 Ngày 19/01/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 2269/HD-KHTC
Ngày ban hành : 26/06/2009
Trích yếu : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐẠT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ Ở ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội