danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:56:14 Ngày 22/01/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 1198/TB-TCCB
Ngày ban hành : 19/04/2010
Trích yếu : Thông báo Kết luận của Giám đốc ĐHQGHN tại các cuộc họp về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn quốc tế tại các Trường Đại học: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ và Kinh tế
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội