danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:16:54 Ngày 22/01/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 1623/ĐHQGHN-KHTC
Ngày ban hành : 02/06/2010
Trích yếu : Triển khai thực hiện báo cáo cho từng ngành/chuyên ngành các nội dung theo biểu mẫu
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội