danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:01:01 Ngày 19/01/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 60-KL/ĐU
Ngày ban hành : 07/01/2011
Trích yếu : KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ THUỘC NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội