danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:21:04 Ngày 19/04/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 1658/HD-KHCN-KHTC
Ngày ban hành : 04/06/2010
Trích yếu : Hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án đầu tư ở Đại học Quốc gia Hà nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội