danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 10:45:24 Ngày 23/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 38/2009/QH12
Ngày ban hành : 29/06/2009
Trích yếu : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật lien quan đến đầu tư xây dung cơ bản
Cơ quan ban hành : Quốc hội