danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 20:06:27 Ngày 21/10/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 38/2009/QH12
Ngày ban hành : 29/06/2009
Trích yếu : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật lien quan đến đầu tư xây dung cơ bản
Cơ quan ban hành : Quốc hội