danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
2829/TTr-ĐHQGHN 30/9/2020 Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Cờ thi đua cấp Bộ năm học 2019 - 2020
2830/TTr-ĐHQGHN 30/9/2020 Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2019 - 2020
2831/TTr-ĐHQGHN 30/9/2020 Về việc đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020
2832/TTr-ĐHQGHN 30/9/2020 Về việc đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2689/QĐ-ĐHQGHN 18/9/2020 Điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Văn Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh
2615/QĐ-ĐHQGHN 11/9/2020 Ông Phạm Quang Minh thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo nguyện vọng cá nhân
2616/QĐ-ĐHQGHN 11/9/2020 Cử ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV phụ trách Trường ĐH KHXH&NV
Dự thảo 11/9/2020 Dự thảo Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN
2598/QĐ-ĐHQGHN 10/9/2020 Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến ở ĐHQGHN
2268/QĐ-ĐHQGHN 7/8/2020 Quy định quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN
2196/QĐ-ĐHQGHN 30/7/2020 Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Minh Phương giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kế hoạch Tài chính, ĐHQGHN
2198/QĐ-ĐHQGHN 30/7/2020 Bổ nhiệm bà Hà Lê Kim Anh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ
1469/ĐHQGHN-ĐT 19/5/2020 Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phương thức khác vào đại học năm 2020
1368/QĐ-ĐHQGHN 8/5/2020 Bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Linh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
1386/QĐ-ĐHQGHN 8/5/2020 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
1388/QĐ-ĐHQGHN 8/5/2020 Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Hồng Tung giữ chức vụ Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
1399/QĐ-ĐHQGHN 8/5/2020 Bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Xuân Anh giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Nhà Xuất bản ĐHQGHN
1345/HD-ĐHQGHN 6/5/2020 Hướng dẫn Đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo trực tuyến tại Đại học Quốc gia Hà Nội
1207/ĐHQGHN-VP 23/4/2020 Công văn số 1207/ĐHQGHN-VP ngày 23/4/2020 của ĐHQGHN về việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
117/HD-ĐQGHN 20/4/2020 Hướng dẫn công tác thực tập thực tế và chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy ở ĐHQGHN