danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
1817/ĐHQGHN-TCCB 1/6/2018 V/v triển khai báo cáo thống kê về công tác tổ chức cán bộ theo các biểu mẫu dùng chung của ĐHQGHN
1688/QĐ-ĐHQGHN 23/5/2018 Điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý đối với ông Trần Trí Trung
1600/QĐ-ĐHQGHN 17/5/2018 Ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN
1528/QĐ-ĐHQGHN 11/5/2018 Bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Anh Thái
1023/ĐHQGHN-ĐT 27/3/2018 Cập nhật hồ sơ NCS và CBHD trên cổng thông tin đào tạo NCS
871/ĐHQGHN-ĐT 16/3/2018 Đề án và thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQGHN
848/HD-ĐHQGHN 15/3/2018 Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 ở ĐHQGHN
769/QĐ-ĐHQGHN 8/3/2018 Quy định quy chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại ĐHQGHN
703/ĐHQGHN-ĐT 5/3/2018 Ghi thông tin học viên cao học, nghiên cứu sinh trong các công bố khoa học
07/QĐ-CĐ 26/2/2018 Thành lập các Ban thuộc Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kỳ 2017 - 2022
615/QĐ-ĐHQGHN 12/2/2018 Công nhận Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế là Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
616/QĐ-ĐHQGHN 12/2/2018 Công nhận Viện Chính sách và Quản lý thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
123/HD-ĐHQGHN 9/1/2018 Hướng dẫn số 123/HD-ĐHQGHN về việc thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN.
70/HD-ĐHQGHN 3/1/2018 Hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ĐHQGHN
2068/QĐ-TTg 21/12/2017 Ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2068/QĐ-TTg về việc Chuyển giao chủ Dự án Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang ĐHQGHN.
4848/QĐ-ĐHQGHN 18/12/2017 Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN.
4685/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học Quản trị và Kinh tế. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4686/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trái đất và Môi trường. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4687/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sự sống. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4688/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vật liệu và Năng lượng. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.