danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
2716/QĐ-ĐHQGHN 3/9/2019 Bổ nhiệm lại bà Tạ Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
2718/QĐ-ĐHQGHN 3/9/2019 Bổ nhiệm ông Trịnh Thành Trung - Phó Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học giữ chức Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
2719/QĐ-ĐHQGHN 3/9/2019 Bổ nhiệm ông Đinh Việt Hải - Trưởng phòng Đánh giá và Chứng nhận kết quả, Trung tâm Khảo thí giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí
2658/QĐ-ĐHQGHN 28/8/2019 V/v nhân sự Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN
2659/QĐ-ĐHQGHN 28/8/2019 Thành lập Ban Điều hành CLB Nhà khoa học ĐHQGHN
2656/QĐ-ĐHQGHN 28/8/2019 Quy định về Tổ chức và hoạt động của CLB Nhà khoa học ĐHQGHN
930/QĐ-TTg 26/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN
2295/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Thuần giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục
2296/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Hoàng Trọng Nghĩa giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
2297/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Lê Bá Lâm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện
2298/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Trung Kiên giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược
2299/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Trịnh Hoàng Hà giữ chức Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN kiêm giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược
2152/QĐ-ĐHQGHN 11/7/2019 Thành lập Trung tâm hỗ trợ giảng dạy
2099/QĐ-ĐHQGHN 5/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Vũ Hoàng Linh giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
2096/QĐ-ĐHQGHN 4/7/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hòa, Phó Giám đốc phụ trách giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
2078/QĐ-ĐHQGHN 3/7/2019 V/v ban hành Danh mục các học phần thuộc khối kiến thức chung
1787/QĐ-ĐHQGHN 10/6/2019 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017
1593/ĐHQGHN-ĐT 24/5/2019 Danh sách cơ sở cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam
1118/QĐ-ĐHQGHN 18/4/2019 Tiếp nhận và bổ nhiệm PGS.TS Lưu Thế Anh - Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường
16/3/2019 Những điều cần biết về tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của ĐHQGHN