TIN TỨC & SỰ KIỆN
TRANG CHỦ 09:35:19 Ngày 23/02/2019 GMT+7
[Video] Trao quà tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc
Với tinh thần sẻ chia khó khăn, động viên người lao động, mang Xuân ấm đến với hộ nghèo, ngày 31/1, đại diện lãnh đạo ĐHQGHN đã tổ chức đến thăm, chúc tết và dành tặng 10 suất quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn có đất thu hồi trong Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. (01/02/2019)
Logo của ĐHQGHN
 (15/01/2019)
HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018 – 2023
 (15/01/2019)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 (11/01/2019)
BAN GIÁM ĐỐC
 (07/01/2019)
DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ (2018)
 (26/12/2018)
Danh sách các Phó Giáo sư (2018)
 (26/12/2018)
Các xuất bản thuộc danh mục ISI và/hoặc Scopus của ĐHQGHN 2018
 (25/12/2018)
DANH SÁCH NHÓM NGHIÊN CỨU Ở ĐHQGHN NĂM 2018
 (12/12/2018)
Danh sách các sản phẩm Sở hữu trí tuệ và Giải pháp hữu ích 2009 - 2018
 (10/12/2018)
Các bài đã đăng
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược