TIN TỨC & SỰ KIỆN
TRANG CHỦ 05:34:45 Ngày 22/10/2019 GMT+7
[VP.19.01] VĂN PHÒNG ĐHQGHN TUYỂN CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG HÀNH CHÍNH
ĐHQGHN thông báo tuyển cán bộ quản lý Phòng Hành chính thuộc Văn phòng ĐHQGHN.
Vị trí: Quản lý Phòng Hành chính
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Điều hành - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hết hạn nộp hồ sơ: 15/11/2019 (11/10/2019)
Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp
 (23/09/2019)
Danh mục nhiệm vụ cấp Nhà nước năm 2011-2019
 (23/09/2019)
Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2019
 (23/09/2019)
Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2018
 (23/09/2019)
Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2017
 (23/09/2019)
Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2016
 (23/09/2019)
Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2015
 (23/09/2019)
Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2014
 (23/09/2019)
[HSB.09.01] KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH - ĐHQGHN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2019
Khoa Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN (HSB) là một trường quản trị và kinh doanh có uy tín, đi tiên phong trong các chương trình nghiên cứu và đào tạo vì sự phát triển bền vững, với sứ mệnh đào tạo các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành - những người có thể thay đổi và hành động vì sự phát triển bền vững. Năm 2019, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu, HSB cần tuyển dụng 12 giảng viên các chuyên ngành: Kinh tế, kinh tế lượng, luật, quản trị, kinh doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính, marketing, truyền thông, phân tích kinh doanh, công nghệ thông tin… (12/09/2019)
Các bài đã đăng
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược