TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 13/08/2015 GMT+7
Khoa Sau Đại học, tiên phong trong đào tạo các lĩnh vực liên ngành
Ngày 11/8/2015, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2014 - 2015 của Khoa Sau Đại học.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của ĐHQGHN và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Khoa Sau Đại học.

Khoa Sau Đại học bước sang năm thứ tư hoạt động với chức năng tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực theo quyết định số 490/QĐ-TCCB ngày 17/2/2011 của Giám đốc ĐHQGHN.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học Hoàng Văn Vân báo cáo, năm học 2014 - 2015, Khoa đã cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các hoạt động trọng tâm như đào tạo và đảm bảo chất lượng, công tác chính trị tư tưởng và học viên, sinh viên được thực hiện đúng kế hoạch. Công tác quản lý cán bộ đạt kết quả tốt, cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, cải tạo và duy trì chất lượng; công tác đổi mới quản trị đại học và cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực. Đời sống cán bộ, viên chức ổn định và từng bước được nâng cao. Kỷ cương học tập, làm việc, văn hóa chất lượng được quan tâm duy trì.

Năm học 2015 – 2016, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Khoa sẽ tổng kết công tác đào tạo thí điểm chương trình thạc sĩ Biến đổi khí hậu nhằm rút ra những bất cập, phát huy kết quả tốt để nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn biểu dương, Khoa Sau Đại học đã duy trì tốt chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững, thực hiện sứ mệnh đi tiên phong trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học theo hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài đáp ứng nhu cầu cạnh tranh, hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn yêu cầu, trong thời gian tới, Khoa Sau Đại học tiếp tục hoàn thiện đề án chuyển đổi mô hình tổ chức chương trình đào tạo của Khoa thành Viện nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực; có biện pháp thu hút, bồi dưỡng cán bộ trình độ cao nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực; thực hiện lộ trình mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học hướng tới các chuẩn mực khu vực, quốc tế.

Năm học 2014 - 2015, Khoa Sau Đại học đã thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ đào tạo các khóa 2, 3 và 4 chương trình Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và khóa 1 chương trình Thạc sĩ Khoa học bền vững.

 Thiên Bình - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược