TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 23/11/2016 GMT+7
Khoa Luật kỷ niệm 40 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Ngày 19/11/2016, Khoa Luật (ĐHQGHN) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

>>> (Ảnh) Khoa Luật kỷ niệm 40 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã tới dự và phát biểu chào mừng.

Đến dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, các đối tác trong và ngoài ĐHQGHN; các thế hệ giảng viên, sinh viên Khoa Luật - ĐHQGHN.

Phó Chủ tịch Quốc hôi Uông Chu Lưu trao tặng Huân chương Lao động hàng Nhì cho Khoa Luật (ĐHQGHN)

Quyền Chủ nhiệm khoa Luật Trịnh Quốc Toản cho biết, đây là sự kiện quan trọng của các thế hệ thầy và trò Khoa Luật để nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển kể từ khoa Pháp lý trường ĐH Tổng hợp Hà Nội - đơn vị tiền thân của Khoa Luật (ĐHQGHN) ngày nay.

Từ những ngày thành lập, Khoa là cơ sở đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ pháp lý bậc đại học. Đến nay, Khoa Luật đã trở thành một trong các trung tâm đào tạo và nghiên cứu luật học có chất lượng tốt nhất cả nước, thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về pháp luật theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo quản lý có tầm chiến lược và khả năng thích ứng cao cho Nhà nước; sáng tạo, truyền bá trí thức; tư vấn, phản biện chính sách, đường lối, chủ trương, pháp luật cho Đảng và Nhà nước; cung cấp dịch vụ pháp luật có giá trị cao cho Nhà nước, tổ chức, xã hội và công dân.

Trong 40 năm đã qua, Khoa đã đào tạo được hàng chục ngàn sinh viên, học viên ở các trình độ, các hệ đào tạo, hàng trăm tiến sĩ. Đây là nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong đội ngũ cán bộ pháp lý, các luật sư, các chuyên gia, những nhà quản lý với trình độ cao, có tâm huyết nghề nghiệp và có nhiều người hiện đang giữ các trọng trách trong các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, hệ thống cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan tư pháp, các tổ chức hành nghề luật và các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Khoa Luật đã và đang khẳng định được vị trí trong nước cũng như nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học - công nghệ. Hoạt động nghiên cứu của Khoa phát triển theo định hướng nghiên cứu gắn liền với đào tạo, phục vụ trực tiếp công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa; kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến chính sách và thực tiễn phát triển đất nước. Trong quá trình phát triển, Khoa Luật đã có nhiều thành tựu về nghiên cứu khoa học, có nhiều đóng góp khoa học, tham vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, phục vụ thiết thực công cuộc cải cách pháp luật của đất nước qua các thời kỳ khác nhau; phát động, tổ chức phong trào nghiên cứu khoa học sâu rộng trong cả đội ngũ giảng viên, sinh viên và học viên với số lượng, chất lượng cao.

Đặc biệt, tháng 10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký văn bản đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc ĐHQGHN trên cơ sở Khoa Luật hiện nay. Đây là bước hiện thực hóa chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2020 là hình thành trường ĐH Luật thuộc ĐHQGHN với sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao về pháp luật theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo quản lý; sáng tạo, truyền bá tri thức pháp lý; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về luật học; tư vấn, phản biện và cung cấp dịch vụ pháp lý có giá trị cao cho Nhà nước, tổ chức, xã hội và công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu phát biểu chúc mừng Khoa Luật

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, trước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục đào tạo, Khoa Luật vẫn còn nhiều việc cần phải làm, phía trước đang còn nhiều khó khăn thách thức. Đặc biệt, tới đây, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khoa Luật đứng trước thời điểm quan trọng để phát triển thành Trường Đại học Luật, thành viên của ĐHQGHN - một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng đại học nghiên cứu với chất lương cao, ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, tiếp cận trình độ thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và cố gắng của tập thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, học viên và sinh viên của Khoa Luật trong chặng đường 40 năm vừa qua.

Giám đốc ĐHQGHN khẳng định, với việc Chính phủ đồng ý và phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Luật, trường đại học thành viên thứ 8 của ĐHQGHN sẽ mở ra cho Khoa Luật những cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn yêu cầu, trong thời gian tới, Khoa Luật cần tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng sau:

Một là, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận và nhất trí cao trong đơn vị trên cơ sở trách nhiệm chung với vận mệnh của đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn cán bộ, viên chức.

Hai là, tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đơn vị theo định hướng nghiên cứu, kế thừa và phát huy cao độ truyền thống học thuật từ Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây và ĐHQGHN ngày nay. Có chiến lược đầu tư, thu hút và phát triển nguồn nhân lực để Khoa nhanh chóng đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Ba là, tổ chức quản lý điều hành, quản trị đơn vị thật tốt, công khai minh bạch, liêm chính, lấy các yếu tố đó làm gốc cho sự đoàn kết và phát triển bền vững lâu dài của đơn vị.

Bốn là, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tiệm cận với chất lượng của các trường đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. Đổi mới tư duy giáo dục, xây dựng môi trường tự do học thuật, khuyến khích sáng tạo; đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN. Đồng thời, quan tâm nghiên cứu nhu cầu của xã hội để xây dựng và phát triển ngành và chuyên ngành đào tạo mới phù hợp với nhu cầu về nguồn nhân lực tri thức của thị trường lao động.

Năm là, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường công bố quốc tế, gắn nghiên cứu khoa học pháp lý với đào tạo và dịch vụ. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển công tác nghiên cứu khoa học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học lớn về luật học và một số lĩnh vực khoa học có liên quan mật thiết với luật học.

Sáu là, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác phát triển; phát huy tính chủ động và tiềm năng về hợp tác quốc tế của các giảng viên, giáo sư và cán bộ, viên chức trong đơn vị. Duy trì và củng cố các chương trình liên kết đào tạo và hợp tác trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên hiện có của đơn vị, đồng thời phát triển các chương trình liên kết đào tạo mới với những quy mô, hình thức khác nhau.

Bảy là, tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính bảo đảm chất lượng cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ. Tăng cường sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn lực khác dùng chung trong ĐHQGHN. Huy động các nguồn vốn từ bên ngoài, từ cán bộ, viên chức trong đơn vị, từ các nhà đầu tư thông qua hoạt động liên doanh, liên kết... để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thu hút các nguồn lực xây dựng tại ĐHQGHN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Khoa Luật (ĐHQGHN).

Cũng nhân dịp này, Quyền Chủ nhiệm Khoa Luật Trịnh Quốc Toản đã tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo của Khoa.

Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN là cơ sở đào tạo Luật có đội ngũ giảng viên cơ hữu có có trình độ cao, với tỷ lệ giảng viên có chức danh GS, PGS và trình độ TSKH lớn nhất ở Việt Nam với 117 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 70 cán bộ giảng dạy, chiếm tỷ lệ 59,82 %. Số cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ trở lên là 46 chiếm tỷ lệ 65,71 %; số GS và PGS là 18 người (gồm 6 Giáo sư và 12 phó Giáo sư) chiếm 25,7 %. Số cán bộ giảng dạy đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước là 17 người.

Hiện Khoa Luật có 03 chương trình đào tạo (CTĐT) đại học (CTĐT ngành Luật học chuẩn, CTĐT ngành Luật học CLC, CTĐT ngành Luật Kinh doanh); 08 CTĐT Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu (CN Luật Dân sự và TTDS, CN Luật Hình sự và TTHS, CN Luật Kinh tế, CN Hành chính hiến pháp, CN Lý luận và LSNN & PL, CN Luật Quốc tế, CN Pháp luật về quyền con người, CN Luật biển và quản lý biển); 05 CTĐT Tiến sĩ (CN Luật Dân sự và TTDS, CN Luật Hình sự và TTHS, CN Luật Kinh tế, CN Lý luận và LSNN & PL, CN Luật Quốc tế). Ngoài ra, hiện nay Khoa đang xây dựng các mã ngành đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, một số CTĐT đã được thông qua ban hành năm 2016 (CTĐT Thạc sĩ Luật Kinh tế, CTĐT Thạc sĩ Luật Hình sự và TTHS).

Trong 5 năm gần đây, Khoa Luật đã đào tạo được gần 1.212 cử nhân hệ chính quy (trong đó có 93 cử nhân hệ chất lượng cao); 689 thạc sỹ và 30 tiến sỹ trong nước và gần 150 thạc sĩ, tiến sĩ có quốc tịch nước ngoài. 1.083 học viên cao học, 82 nghiên cứu sinh. Hiện tại, Khoa đang đào tạo 1.210 sinh viên chính quy, 154 sinh viên hệ bằng kép

>>> Các tin bài liên quan:

- Dân trí: Khoa Luật - ĐH Quốc gia HN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

- Tiền phong: Sẽ có thêm trường đại học luật ở Việt Nam

- Lao động: Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

- GD&TĐ: Khoa Luật ĐHQGHN: Kỉ niệm 40 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

- VietQ: Khoa Luật ĐH Quốc Gia Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

 

 Quốc Toản - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược