TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 10:58:52 Ngày 07/08/2020 GMT+7
Hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2017
Ngày 29/8/2017, tại Tam Đảo, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2017, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác này tại các đơn vị trong ĐHQGHN.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã tới dự và chủ trì hội nghị.

Cùng tham gia chủ trì có Trưởng ban Thanh tra - Pháp chế ĐHQGHN Đinh Văn Toàn.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban chức năng, đại diện lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức đang đảm nhiệm công việc thanh tra - pháp chế của các đơn vị trong ĐHQGHN.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Lê Quân chia sẻ một số thông tin về quá trình xây dựng và ý nghĩa của việc Chính phủ ban hành Nghị định 186/2013/NĐ-CP cũng như Quy chế 26/2014/QĐ-TTg về về ĐHQGHN. Theo đó, ĐHQGHN không chỉ được thí điểm mở ngành học mới mà còn được thí điểm mô hình và phương pháp đào tạo mới. Phó Giám đốc ĐHQGHN đồng thời trao đổi một số nội dung liên quan đến thực tiễn áp dụng văn bản qui phạm pháp luật. Ông lưu ý đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra - pháp chế trong ĐHQGHN cần phải nghiên cứu luật, hiểu luật để áp dụng triển khai cho chuẩn. Phó Giám đốc Lê Quân đồng thời lưu ý về mối quan hệ giữa tự chủ và trách nhiệm giải trình trong lộ trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp và của đại học. Lãnh đạo các đại học đặc biệt quan tâm đến tự chủ về tài chính, tự chủ về nhân lực và tự chủ về học thuật.

Trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về các nội dung: nâng cao năng lực tham mưu tư vấn pháp lý trong việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở ĐHQGHN; kiểm tra rà soát văn bản quản lý; nghiên cứu và áp dụng văn bản qui phạm pháp luật.

Trưởng ban Thanh tra - Pháp chế Đinh Văn Toàn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác pháp chế ở ĐHQGHN thực hiện đúng tiến độ và nội dung theo kế hoạch nhiệm vụ đã được phê duyệt. Ở cấp ĐHQGHN, đội ngũ cán bộ viên chức thuộc mảng công tác thanh tra – pháp chế đã thẩm định 13 dự thảo văn bản quản lý, góp ý cho 10 dự thảo văn bản do các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN yêu cầu.

Công tác pháp chế ở các đơn vị thành viên và trực thuộc được thủ trưởng đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong việc xây dựng, rà soát và thẩm định văn bản quản lý nội bộ của đơn vị, góp ý dự thảo văn bản quản lý; tham mưu, tư vấn pháp lý cho thủ trưởng đơn vị; xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như phổ biến pháp luật, qui chế, qui định của ĐHQGHN, của đơn vị cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người học.

Trưởng ban Đinh Văn Toàn đồng thời bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra - pháp chế ở cấp ĐHQGHN cũng như cấp đơn vị tiếp tục cùng phối hợp, triển khai thành công các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

 

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược