TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 05:53:27 Ngày 18/01/2020 GMT+7
VNU- HDC:Hướng đến đào tạo toàn diện cho người học về kỹ năng mềm theo chuẩn quốc tế
Ngày 8/1/1019, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN (viết tắt là VNU - HDC) đã tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức; Tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn và đại diện lãnh đạo các Ban chức năng tham dự Hội nghị.

Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn Nhân lực Nguyễn Ngọc Huy trình tại Hội nghị tổng kết

Giám đốc Trung tâm Trịnh Ngọc Huy đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ 2019. Theo đó, năm 2018 là năm mà Trung Tâm đã đạt được nhiều kết quả trong công tác đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ trong và ngoài ĐHQGHN.

Về đào tạo kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trong ĐHQGHN: Trung tâm tiếp tục triển khai việc tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho các sinh viên theo phương thức mới (kết hợp đào tạo online và trực tiếp). Tính đến hết năm 2018, Trung tâm đã tổ chức đào tạo và thi kỹ năng bổ trợ cho khoảng 2500 sinh viên của ĐHQGHN.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Trung tâm xây dựng các đề xuất khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng gửi một số đơn vị, địa phương để các đơn vị lựa chọn. Trung tâm đã phối hợp tổ chức thành công 24 lớp bồi dưỡng cán bộ Hội đồng nhân xã cho tỉnh Phú Thọ với 2720 học viên; phối hợp tổ chức 04 lớp bồi dưỡng cho hơn 453 cán bộ thuộc diện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ quận ủy quận Nam Từ liêm quản lý. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Hà Nội triển khai hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng cho 40 cán bộ sang Đức và NewZeland học tập.

Giám đốc Trung tâm chia sẻ, trong năm 2018 công tác tổ chức và phối hợp tổ chức đào, bồi dưỡng cho sinh viên ĐHQGHN và cán bộ các đơn vị, địa phương được lãnh đạo Trung tâm quan tâm quán triệt, đặt hiệu quả và chất lượng lên hàng đầu, điều đó được các đơn vị, địa phương ghi nhận và đánh giá cao về khâu tổ chức, phục vụ cũng như chất lượng chương trình và đội ngũ cán bộ giảng dạy.

Công tác dự báo, Trung tâm tiếp tục triển khai và hoàn thành nghiệm thu Đề án “Nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên ĐHQGHN giai đoạn hội nhập quốc tế 2016-2020”. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thiện các báo cáo sau nghiệm thu theo kết luận của Hội đồng đánh giá và chuyển kết quả cho các đơn vị trong ĐHQGHN có liên quan để làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo và tuyển sinh của đơn vị.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai đề án tái cấu trúc, đổi mới công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học. Thực hiện đề án “Xây dựng chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực làm việc hiệu quả và xúc tiến việc làm cho sinh viên ĐHQGHN”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm trong năm 2018, đồng thời Phó Giám đốc đề nghị lãnh đạo Trung tâm lưu ý về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cũng như định hướng chiến lược phát triển lâu dài của đơn vị đó là: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, dự báo theo đúng chức năng, nhiệm vụ; Trong công tác phát triển nguồn nhân lực cần chú ý đến chất lượng, thương hiệu và tài chính.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn đã trao quyết định tái bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm nhiệm kỳ 2019 - 2023 cho ông Nguyễn Việt Hà.

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (HDC) được thành lập năm 2011 theo Quyết định số 2139/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/7/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực có chức năng nghiên cứu, dự báo về thị trường lao động và việc làm cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho người học trong và ngoài ĐHQGHN.

 

 

 Thùy Dương - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược