TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 09:00:00 Ngày 13/12/2019 GMT+7
VNU – LIC: Tài nguyên thông tin thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu tài nguyên thông tin thư viện tại các phòng đọc và nguồn tài nguyên số hóa như sau:

- Học liệu số (Giáo trình và sách tham khảo): ~ 30.000 tên

Link truy cập: http://bookworm.lic.vnu.edu.vn/

- Luận án, luận văn điện tử: ~ 28.000 tên

- Đề tài nghiên cứu khoa học, tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo: ~ 12.000 tên

Link truy cập: http://repository.vnu.edu.vn/

- Tạp chí và sách điện tử ngoại văn: ~ 52.000 sách điện tử; ~ 4.200 tạp chí

(Các cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến: Bookboon, ScienceDirect, World Scientific, MathSciNet, SpringerLink)

Link truy cập: https://lic.vnu.edu.vn