TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 14:09:20 Ngày 14/02/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hường
Tên đề tài luận án: Đặc điểm định danh tên cây thuốc Việt Nam (có liên hệ tiếng Latinh)

1. Họ và tên: Trần Thị Hường                            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/02/1976               4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh theo Quyết định số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam               

9. Mã số: 62 22 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

Các kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về nguồn gốc và cấu tạo tên gọi cây thuốc bằng tiếng Việt (có liên hệ tiếng Latinh), đưa ra những mô hình cấu tạo để phân tích các thành tố cấu tạo trực tiếp của tên gọi; đồng thời tìm hiểu những nét đặc trưng văn hóa - dân tộc thông qua cách gọi tên cây thuốc của người Việt.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác biên soạn, chỉnh lí, đi đến thống nhất các văn bản, tài liệu, giáo trình về Y học cổ truyền trong các học viện, nhà trường. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học Y - Dược ở các cơ sở giảng dạy trong nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong khuôn khổ luận án đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về lí thuyết định danh, đồng thời làm rõ thêm nguồn gốc, cấu tạo, cơ sở định danh tên gọi cây thuốc Việt Nam và tên gọi cây thuốc bằng tiếng Latinh. Qua đó thấy rõ được đặc trưng văn hóa dân tộc của hai ngôn ngữ. Tuy nhiên, luận án vẫn còn một số vấn đề mà nghiên cứu sinh chưa có điều kiện tìn hiểu kỹ lưỡng tường tận cả hai ngôn ngữ. Vì vậy, nghiên cứu sinh rất mong muốn khi có điều kiện thì đó là những định hướng nghiên cứu tiếp theo có thể nối tiếp luận án này trong tương lai.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Trần Thị Hường (2017), “Một số vấn đề về định danh và tên gọi”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (1), tr.216-219.

2. Trần Thị Hường (2018), “Định danh và nhận thức cộng đồng (qua các từ ghép chính phụ định danh tên cây thuốc Việt Nam”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống (4) (271), tr.27-32.

3. Trần Thị Hường (2018), “Một số vấn đề về định danh cây thuốc Việt Nam”, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư (6) (56), tr.102-106.

4. Trần Thị Hường (2019), “Bước đầu tìm hiểu tên gọi cây thuốc bằng tiếng Latinh”, Tạp chí Từ điển học và bách khoa thư  (3) (59), tr.8-12.

5. Trần Thị Hường (2020), “Bước đầu tìm hiểu tên gọi cây thuốc Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (106) (167), tr.94-99.

6. Trần Thị Hường (2020), “Một số yếu tố xác định cơ sở định danh tên cây thuốc trong tiếng Việt”, Tạp chí Từ điển học và bách khoa thư (1) (63), tr.7-13.

 VNU -USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược