TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ tại chức & chuyên tu năm 2006

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

 HỆ TẠI CHỨC, CHUYÊN TU NĂM 2006

 

(kèm theo Quyết định số 04  /ĐT ngày 06 tháng 01năm 2006

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

                  

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

 1.  

Trường ĐH Công nghệ

400

 1.  

Trường ĐH Ngoại ngữ

1.920

 1.  

Trường ĐH KH Tự nhiên

850

 1.  

Trường ĐH KH Xã hội & Nhân văn

1.100

 1.  

Khoa Kinh tế

250

 1.  

Khoa Luật

280

 1.  

Khoa Sư phạm

200

 

Tổng

5.000

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Trường Đại học Công nghệ
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Giáo dục
 • Khoa Luật
 • Khoa Quốc tế
 • Khoa Y Dược