TIN TỨC & SỰ KIỆN
Nội dung đề án tuyển sinh
2.1. Tuyển sinh

TUYỂN SINH

Nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào là một yếu tố quan trọng trong tiến trình phát triển một số ngành, chuyên ngành đào tạo đạt trình độ quốc tế.

2.1.2.1. Tuyển sinh đại học

Dự án sẽ xây dựng và thực hiện quy trình tuyển sinh tiếp cận chuẩn quốc tế phù hợp với Việt Nam. Nội dung cốt lõi của quy trình như sau:

·      Điều kiện tuyển sinh:

- Điều kiện chuyên môn: người dự thi phải có đủ năng lực để theo học chương trình quốc tế này và:

+ Đã tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên;

+ Đạt kết quả thi cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học của cả nước hoặc do ĐHQGHN tổ chức riêng;

+ Có năng khiếu, năng lực chuyên biệt trong các lĩnh vực KHCN của Đề án (điều kiện khuyến khích);

+ Các điều kiện khác sẽ được thông báo trước khi tuyển sinh.

- Điều kiện ngoại ngữ:

+ Ưu tiên xét tuyển những người có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của từng ngành đào tạo (ví dụ: TOEFL >= 550,...);

+ Những người đạt yêu cầu chuyên môn cao nhưng chưa đạt yêu cầu ngoại ngữ sẽ phải học bổ sung theo một chương trình ngoại ngữ.

·      Phương thức tuyển sinh:

- Tuyển thẳng: Ưu tiên tuyển thẳng những sinh viên có năng lực vượt trội như: thành viên các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia,...

- Diện phải qua thi tuyển: Những đối tượng còn lại phải qua kỳ thi tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học chung hoặc thi tuyển riêng do ĐHQGHN tổ chức.

Dự án sẽ nghiên cứu vận dụng các cách thức thi tuyển vào đại học của các trường đại học có uy tín trên thế giới.

Việc xét tuyển được dựa vào kết quả thi vào đại học chung hoặc kỳ thi do ĐHQGHN tổ chức, kết quả thi học sinh giỏi (quốc gia, tỉnh, thành phố), điểm kiểm tra ngoại ngữ,... Dự án sẽ xác định trọng số điểm của các tiêu chí cho phù hợp với từng ngành và từng năm tuyển sinh. Trong số những người đạt yêu cầu năng lực chuyên môn, ưu tiên tuyển những người đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định. Tiêu chí phương án tuyển sinh, xét tuyển được công bố công khai trước khi tuyển sinh ít nhất 3 tháng để có nhiều sinh viên biết và đăng ký tham dự chương trình.

2.1.2.2. Tuyển sinh Sau Đại học

Dự án sẽ xây dựng và thực hiện quy trình tuyển sinh Sau Đại học tiếp cận trình độ quốc tế và phù hợp với Việt Nam với các nội dung như sau:

·      Điều kiện tuyển sinh:

- Điều kiện chuyên môn: người dự thi phải có đủ năng lực theo học chương trình này:

+ Đủ điều kiện vào học SĐH ở ĐHQGHN (theo quy định tuyển sinh hàng năm của ĐHQGHN);

+ Đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh SĐH do ĐHQGHN hoặc các trường đại học trọng điểm tổ chức;

+ Có năng lực nổi trội trong các chuyên ngành dự kiến đào tạo, thể hiện qua kết quả học tập của bậc học trước , kết quả NCKH, kết quả các cuộc thi, kỳ thi trong nước và quốc tế như thi Robotcon,...);

+ Các điều kiện khác sẽ được thông báo trước khi tuyển sinh.

- Điều kiện ngoại ngữ:

+ Ưu tiên xét tuyển những người có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của từng ngành đào tạo (ví dụ: TOEFL >= 550,...);

+ Những người đạt yêu cầu chuyên môn cao nhưng chưa đạt yêu cầu ngoại ngữ sẽ phải học bổ sung theo một chương trình ngoại ngữ.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Tuyển thẳng: Các đối tượng được chuyển tiếp cao học, nghiên cứu sinh theo quy định của ĐHQGHN.

+ Diện phải qua thi tuyển: Những đối tượng còn lại phải qua kỳ thi tuyển trong kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học chung hoặc thi tuyển riêng do ĐHQGHN tổ chức.

Dự án sẽ nghiên cứu vận dụng các cách thức thi tuyển SĐH của các trường đại học có uy tín trên thế giới.

Việc xét tuyển được dựa vào kết quả thi SĐH chung hoặc kỳ thi do ĐHQGHN tổ chức. Dự án sẽ xác định trọng số điểm của các tiêu chí cho phù hợp với từng ngành và từng năm tuyển sinh. Trong số những người đạt yêu cầu năng lực chuyên môn, ưu tiên tuyển những người đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định. Tiêu chí phương án tuyển sinh, xét tuyển được công bố công khai trước khi tuyển sinh ít nhất 3 tháng để có nhiều sinh viên biết và đăng ký tham dự chương trình.

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược