TIN TỨC & SỰ KIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38584615 - 8581419; Fax: (04) 38583061
E-mail: dhkhtn@hn.vnn.vn; Website: http:// www.hus.vnu.edu.vn
 
BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Nội

Phó Hiệu trưởng: Phan Tuấn Nghĩa

Phó Hiệu trưởng: Vũ Hoàng Linh

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Tiền Giang

 
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
 
Phòng Chính trị & Công tác Sinh viên
ĐT: (04) 38581283
Phòng Đào tạo
ĐT: (04) 38583795
Phòng Hành chính - Đối ngoại
ĐT: (04) 38581419
Phòng Khoa học Công nghệ
ĐT: (04) 38585277
Phòng Kế hoạch - Tài chính
ĐT: (04) 38586849
Phòng Quản trị - Bảo vệ
ĐT: (04) 38581421
Phòng Sau Đại học
ĐT: (04) 35583307
Phòng Tổ chức Cán bộ
ĐT: (04) 38583905

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

 

CÁC KHOA, BỘ MÔN TRỰC THUỘC
 
Khoa Toán - Cơ - Tin học
ĐT: (04)38581135
 
Khoa Vật lý
ĐT: (04) 38584069
 
Khoa Hóa học
ĐT: (04) 38253503        
 
Khoa Sinh học
ĐT: (04)8584734
 
Khoa Địa lý
ĐT: (04) 38581420
 
Khoa Địa chất
ĐT: (04) 38585097
 
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
ĐT: (04) 38584943
 
Khoa Môi trường
ĐT: (04) 38584995
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Enzym Protein
Trung tâm Nghiên cứu công nghệ môi trường và phát triển bền vững
Trung tâm Tính toán hiệu năng cao
Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và Mô hình hóa môi trường
Trung tâm Động lực và Thủy khí Môi trường
Trung tâm Nghiên cứu Biển, Đảo
Trung tâm Nano và Năng lượng
Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Ứng dung khoa học phân tích
Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên
 

 

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược